• Centrala Szkolna
 • Dzwonki
 • Strona główna
 • Kontakt
 • Mapa strony
 • Moje konto
 • Poczta
 • Zespół szkół
 • Aktualności ogólne
 • POLITYKA PRYWATNOŚCI »
 • Obchody 100 rocznicy Odzyskania Niepodległości 1918 - 2018.
 • 85 - lecie szkolnictwa w Modlinie Twierdzy!
 • Dokumenty szkoły
 • Kadra kierownicza
 • Nauczyciele
 • Harmonogram roku szkolnego
 • Rytm pracy na miesiąc
 • DZIENNIK ELEKTRONICZNY »
 • EGZAMINY POPRAWKOWE
 • Galeria
 • OSIĄGNIĘCIA
 • Wyżywienie w szkole.
 • Dokumenty do pobrania
 • Rada rodziców zespołu
 • Inne »
 • Historia
 • Współpraca
 • Baza dydaktyczna
 • Biblioteka
 • Osiągnięcia
 • Stołówka szkolna
 • Przy zespole »
 • Kontakt
 • Procedury uzyskania zwolnienia z lekcji WF-u
 • Zamówienia publiczne
 • Wymiana polsko - niemiecka
 • Harmonogram uroczystości
 • Procedury odbioru uczniów w nagłych przypadkach
 • MONITORING
 • SKARGI I WNIOSKI
 • SP: klasy 0-3
 • SP: klasy 4-8
 • Gimnazjum
 • ŻŁOBEK
 • Przedszkole
 • Dzieje szkół w Modlinie Twierdzy

  W okresie dwudziestolecia międzywojennego na terenie Modlina Twierdzy znajdowało się wiele rodzin wojskowych, dlatego powstało zapotrzebowanie na utworzenie szkół. Dzięki działalności pierwszego koła rodzin wojskowych powstały w tym okresie:

  • VII klasowa Publiczna Szkoła Powszechna im Marszałka Józefa Piłsudskiego, z kierownikiem Stefanem Jędrzejewskim,
  • III klasowa Szkoła Powszechna Rodziny Wojskowej, z kierownikiem Zofią Belską,
  • Prywatne Koedukacyjne Gimnazjum Rodzin Wojskowych z jednym oddziałem, kierowane przez Jana Lecha.

  Pierwsza szkoła podstawowa

  Szkoła Podstawowa w Modlinie Twierdzy istnieje już od 1 X 1930r. Uczęszczało do niej wówczas 148 uczniów w siedmiu oddziałach, a zajęcia pedagogiczne prowadziło ośmiu nauczycieli. Budynek szkolny był usytuowany na terenie ówczesnej Twierdzy w zamkniętym murami terenie jednostek wojskowych i jak na owe czasy warunki lokalowe były bardzo dobre.

  Poczatki gimnazjum

  W latach 1935-39 dyrektorem gimnazjum był Jan Kontek. W roku 1937 szkoła uzyskała uprawnienia państwowe. W roku szkolnym 1938/1939 gimnazjum liczyło już 7 oddziałów. Pierwsi absolwenci opuścili je w czerwcu 1938 roku, z małą maturą. Na terenie Twierdzy dzięki zaangażowaniu ówczesnego Komendanta Edwarda Malewicza został zorganizowany Korpus Kadetów, mający wychowywać światłych i ofiarnych obywateli, dla których dobro państwa to by był najwyższy nakaz moralny.

  fragment-kroniki-szkolnej-z-1951-roku

  Czasy okupacji

  W czasie okupacji dyrektor Gimnazjum Jan Kontek oraz nauczyciele Stanisław Bieliński i Benigna Kołodziejska prowadzili tajne nauczanie. Na terenie Modlina posiadającego zorganizowane tajne nauczanie pracował Wacław Pazderski, zaś kierownikiem tegoż nauczania była Zofia Dobrowolska. Liczba strat wśród nauczycieli z tego terenu jest duża. Dziewięciu nauczycieli zamordowali Niemcy, jeden poległ w czasie działań wojennych, jeden został aresztowany i wywieziony do obozu koncentracyjnego.

  Edukacja w Modlinie Twierdzy po wojnie

  Wyzwolenie Twierdzy przyniosła 70 Armia Radziecka, która 18 stycznia 1945 roku sforsowała Wkrę i nawiązała styczność bojową z nieprzyjacielem. Równocześnie z wyzwoleniem, w prywatnym budynku w Modlinie Starym rozpoczęło działalność Gimnazjum oraz Szkoła Podstawowa nr 3, kierowane przez dyrektora Bielińskiego. Po wojnie Modlin Twierdza był bardzo zniszczony. Powoli życie wracało w ruiny miasta. Wracali jego mieszkańcy i ich dzieci. Dla Koła Rodzin Wojskowych stało się jasne, że po skończeniu podstawowych prac naprawczych któregoś z budynków, trzeba będzie przeznaczyć go na szkołę. Szkoła została reaktywowana 1 września 1950 roku, kiedy to zorganizowano jednoklasową Szkołę Podstawową mieszczącą się w jednej izbie o powierzchni 25 m2 usytuowaną w budynku mieszkalnym. Naukę prowadzono na dwie zmiany (klasy łączone I-II i III-IV). Ogólna liczba uczniów wynosiła 36. Jak informuje kronika szkoły podstawowej z tego okresu „szkoła posiadała bibliotekę, która liczyła 44 tomy”. Ta sama kronika informuje, iż w następnym roku szkolnym liczba tomów powiększyła się do 50.

  budynki-szkol-w-1955

  Budynek przy ulicy Kościuszki 164

  W latach 1951-1954 szkoła mieściła się w budynku przy ulicy Proletariatczyków 263, kierownikiem został Adam Żołek. Oprócz zajęć lekcyjnych zaczęła działalność świetlica, w której dzieci odrabiały lekcje. W roku 1953/54 zostało zatrudnionych dwóch nauczycieli. Klasa I była samodzielna, II-III, IV-V łączone. W roku 1954/55 w związku ze wzrostem liczby dzieci wyremontowano i oddano do użytku szkole budynek przy ulicy Kościuszki 164. W następnych latach rosła liczba dzieci i zatrudniano nowych nauczycieli. W 1958 roku szkołę ukończyło pierwszych 9 uczniów.

  We wrześniu 1960 roku szkoła liczyła 343 uczniów, których uczyło 14 nauczycieli, w tym jeden z nich prowadził bibliotekę szkolną.

  Budowa "nowej szkoły"

  nowy-budynek-szkoly-z-1965

  W czerwcu 1963 roku ruszyła budowa nowej szkoły. 1 września 1965 roku z kroniki dowiadujemy się, iż „…myśleliśmy, że zaczniemy naukę w nowym, pięknym budynku. Niestety! Nie zdążono go wykończyć. Dzieci przybyło. Klasy są bardzo liczne. Warunki ciężkie. Z utęsknieniem spoglądamy na wspaniały gmach szkolny, w którym wre praca wykończeniowa…” *. W dniu 10 października 1965 roku nowy budynek został przekazany szkole w obecności wicepremiera, jak również wiceministra oświaty i dowódcy Garnizonu Modlin. 12 października 1965 rozpoczęło naukę w jasnych, dużych klasach 681 uczniów, których uczyło 25 nauczycieli, dyrektorką została magister Benigna Kołodziejska.

  przekazanie-sztandaru-pani-benignie-kolodziejskiej

  W czerwcu 1967 roku miało miejsce oddanie 66 akrów przyszkolnego terenu szkole. W tym samym roku kierowniczka Benigna Kołodziejska odeszła do pracy w LO w Nowym Dworze Mazowieckim, a nową została pani Danuta Bonk.

  W 1970 roku liceum zostaje ponownie przeniesione do Szkoły Podstawowej nr 3, gdzie działało do 1972 roku. Nowy budynek zostaje oddany do użytku 9 kwietnia 1972 roku, w Nowym Dworze Mazowieckim. Dyrektorem zostaje Zdzisław Królikowski.

  Od roku 1986 dyrektorem jest magister Zdzisław Szmytkowski. W roku 1989, w związku z dużą liczbą dzieci, szkoła przejęła od Dowództwa Garnizonu budynek przy ulicy Kościuszki 164, w którym mają zajęcia klasy I-II.

  W roku 1992 powstał Zespół Szkół Ogólnokształcących, w skład którego wchodziły: szkoła podstawowa i liceum ogólnokształcące, z dyrektorem Zdzisławem Szmytkowskim na czele.

  Reforma oświaty z 1999 roku

  Rok 1999 był rokiem kolejnego przełomu. Zgodnie z reformą strukturalną i programową Systemu Oświaty w Polsce, w skład Zespołu Szkól Ogólnokształcących weszło Publiczne Gimnazjum nr 4. Wiązało się to z kolejnym etapem dostosowywania bazy dydaktycznej do potrzeb programowych gimnazjum.

  Podział szkół i najnowsza historia

  W roku 2001 następuje podział zespołu szkół na:

  • Szkołę Podstawową Numer 4 z dyrektorem mgr Ryszardem Mikołajewskim,
  • Zespół Szkół Numer 4 z dyrektorem mgr Zdzisławem Szmytkowskim, w skład zespołu wchodzą:
  • Publiczne Gimnazjum Numer 4,
  • Liceum Ogólnokształcące.

  Od 1 września 2002 roku Zespół Szkół Numer 4 z powodu likwidacji liceum zostaje przekształcony w Publiczne Gimnazjum Numer 4. W drodze konkursu dyrektorem gimnazjum zostaje mgr Zdzisław Szmytkowski. W 2004 roku Gimnazjum nr 4 przyjmuje, jako patrona pierwszego dowódcę Twierdzy Modlin płk. Edwarda Malewicza.

  1 września 2007 roku powstaje Zespół Szkół w Nowym Dworze Mazowieckim - Modlin Twierdza, w skład którego wchodzą:
  - Publiczne Gimnazjum Numer 4 im. płk. Edwarda Malewicza,
  - Liceum Ogólnokształcące.

  Od czerwca 2008 roku do Zespołu Szkół dołącza Szkoła Podstawowa nr 4 im. Obrońców Modlina, a 1 września 2012 roku Publiczne Przedszkole nr 4 w Modlinie Twierdzy. 

  W roku szkolnym 2015/2016 Liceum Ogólnokształcące w Modlinie Twierdzy opuścił ostatni rocznik, zakończyło ono swoją działalnośći. Ten ostatni rok ze 100% wynikiem zdawalności matury.

  W związku reformą systemu oświaty od 31.08.2017 przestało istnieć Publiczne Gimnazjumnr 4 im. płk. Edwarda Malewicza, a klasy gimnazlne zostały włączone do szkoły podstawowej. 

  Od 23.09.2017 zmieniła się nazwa Zespołu Szkół na Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 w Nowym Dworze Mazowieckim.

  * Informacja zaczerpnięta z Kroniki Szkoły Podstawowej z 1965 roku