• Centrala Szkolna
 • Dzwonki
 • Strona główna
 • Kontakt
 • Mapa strony
 • Moje konto
 • Poczta
 • Zespół szkół
 • Aktualności ogólne
 • POLITYKA PRYWATNOŚCI »
 • Obchody 100 rocznicy Odzyskania Niepodległości 1918 - 2018.
 • 85 - lecie szkolnictwa w Modlinie Twierdzy!
 • Dokumenty szkoły
 • Kadra kierownicza
 • Nauczyciele
 • Harmonogram roku szkolnego
 • Rytm pracy na miesiąc
 • DZIENNIK ELEKTRONICZNY »
 • EGZAMINY POPRAWKOWE
 • Galeria
 • OSIĄGNIĘCIA
 • Wyżywienie w szkole.
 • Dokumenty do pobrania
 • Rada rodziców zespołu
 • Inne »
 • Przy zespole »
 • Kontakt
 • Procedury uzyskania zwolnienia z lekcji WF-u
 • Zamówienia publiczne
 • Wymiana polsko - niemiecka
 • Harmonogram uroczystości
 • Procedury odbioru uczniów w nagłych przypadkach
 • MONITORING
 • SKARGI I WNIOSKI
 • SP: klasy 0-3
 • SP: klasy 4-8
 • Gimnazjum
 • ŻŁOBEK
 • Przedszkole
 • Kalendarium dziejów szkoły w Modlinie Twierdzy w latach 1930 -2015.

  Pierwsza szkoła.

  Pierwsza szkoła podstawowa istniała w twierdzy modlińskiej od 1 X 1930 roku jako III klasowa Szkoła Powszechna Rodziny Wojskowej, z kierownikiem Zofią Belską.Od 1938 roku funkcjonowała jako VII klasowa Publiczna Szkoła Powszechna im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Modlinie Twierdzy. Kierownikiem był Stefan Jędrzejczak, potem Stanisław Cieślak. Budynek szkolny znajdował się na terenie ówczesnej Twierdzy, w zamkniętym murami terenie jednostek wojskowych.

   
  Foto. Rada Pedagogiczna Szkoły Podstawowej z 1930 roku i z 1937 roku.

  Foto. W 1938 roku uczniowie i kierownik szkoły Stanisław Cieślak odebrali sztandar ufundowany przez Garnizon w Modlinie.

  Początki gimnazjum.

  W 1934
  roku zostało utworzone w Modlinie przy ulicy Mieszka I Prywatne Koedukacyjne Gimnazjum Koła Rodzin Wojskowych. W roku 1938 gimnazjum otrzymało uprawnienia państwowe. Działało do 1939 r. kierowane przez Jana Lecha, a następnie Juliana Niedziałko i Jana Kontka. We wrześniu 1939 r. budynek został uszkodzony i przez okres okupacji szkoła nie funkcjonowała.


  W czasie okupacji.

  Dyrektor gimnazjum Jan Kontek, nauczyciel Stanisław Bieliński i uczennica Benigna Kołodziejska prowadzili tajne nauczanie. Prowadzone ono było na poziomie szkoły powszechnej przez 4 lata do roku 1944. Część uczniów i nauczycieli w czasie wojny uczestniczyła w walce z okupantem, niejednokrotnie oddając życie, tak jak historyk podporucznik Józef Kaszewski, który zginął jako obrońca Twierdzy Modlin .

   Powojenna historia szkoły podstawowej.

  W 1949 roku uruchomiono szkołę w bloku carskim przy dawnej ul. Proletariatczyków . Nauka odbywała się w dwóch izbach na dwie zmiany kl. III-IV i kl. I-II. Kierownikiem szkoły był Józef Matuszewski, a potem Adam Żołek.

     

  Foto. Benigna Kołodziejska, jako uczennica /pierwsza od lewej/.

    Foto. Józef Matuszewski

  Rok szkolny 1954-1955 rozpoczęto w wyremontowanym budynku przy ul. Kościuszki 164. Szkoła 7 oddziałowa w tym miejscu funkcjonowała do 1963 roku. Kolejno kierowali nią Justyna Wasilewska, Józef Matuszewski i Marian Wojańczyk.

   
  Foto. Budynek szkoły przy ul. Kościuszki 164.

  W roku szkolnym 1962-1963 szkoła otrzymała do dyspozycji 6 sal lekcyjnych w Hotelu „303”. W tym roku też otrzymała status szkoły 8 klasowej. Kierownikami szkoły byli: Marian Wojańczyk i Benigna Kołodziejska.

   


  Budowa "nowej szkoły".

  W 1963 roku zorganizował się Społeczny Komitet Budowy Szkoły pod przewodnictwem pułkownika Jerzego Adamczyka 
  zastępcy komendanta Centrum Szkolenia Lotniczego. 16 czerwca 1963 roku ruszyła budowa nowej szkoły, na miejscu, gdzie w okresie międzywojennym stała ochronka im. płk. Cypriana Godebskiego, założona z inicjatywy płk. Edwarda Malewicza, a prowadzona przez siostry zakonne.
    

   Budowa "nowej szkoły" trwała od 1963 do 1965 roku.

       
  18 września 1965 roku Kuratorium Okręgu Warszawskiego zatwierdziło nazwę szkoły w brzmieniu „Szkoła Podstawowa im. Obrońców Modlina w Modlinie Twierdzy”.

  Otwarcie "nowej szkoły".

  10 października 1965 roku nowy budynek został przekazany szkole w obecności wicepremiera Zenona Nowaka i wiceministra oświaty Ferdynanda Heroka. Uroczyście otwarto Szkołę Podstawową im. Obrońców Modlina, jako 1020 szkołę 1000-lecia, w odpowiedzi na hasło Władysława Gomułki „ Tysiąc szkół-pomników na Tysiąclecie Państwa Polskiego”.

   
  Foto. Otwarcie szkoły przez wicepremiera Zenona Nowaka dnia 10 października 1965 roku i przekazanie symbolicznego klucza do szkoły Benignie Kołodziejskiej.


  Szkoła otrzymała sztandar ufundowany przez społeczeństwo Modlina. 

   
  Foto. Przekazanie sztandaru kierowniczce szkoły Benignie Kołodziejskiej.
  Młodzież ślubowała:„ Ślubujemy Tobie, Ojczyzno, uczyć się sumiennie”.

     

  12 października 1965 rozpoczęło naukę w jasnych, dużych klasach 681 uczniów, których uczyło 25 nauczycieli, a dyrektorką została magister Benigna Kołodziejska.

   

  Czasy PRL-u.

  W czerwcu 1967 roku kierowniczką szkoły została pani Danuta Bonk pełniąc tą funkcję do 1986 roku , jej zastępcą do roku 1970 była Mirosława Jagodzińska, gdy zastąpiła ją Zofia Tyburzec. W tym roku szkoła otrzymała 66 akrów przyszkolnego terenu na ogród szkolny.

   
  Foto. Danuta Bonk kierownik szkoły w latach 1967-1986. 

    Foto. Teren ogródka szkolnego.

   

                
  Rada Pedagogiczna liczyła 28 nauczycieli min.: Józefa Bożkiewicz, Lubosza Dąbrowska, Danuta Łapińska, Zofia Milczarkiewicz, Krystyna Patrzałek, Krystyna Pudło , Felicja Godlewska, Krystyna Pogorzelska, Zofia Tyburzec, Teresa Wiśniewska, Krytyna Wójcik ,Grażyna Bryk, Teresa Sikorska, Elżbieta Jakimczuk, Józef Kisiel( Inspektor Oświaty) i inni


  •  ZHP w Modlinie Twierdzy.

   Harcerstwo uczyło młodzież patriotyzmu i poszanowania dla historii naszego miasta i kraju.

   

  Tradycją lat PRL-u było świętowanie 1 MAJA czyli Święta Pracy w czasie uroczystego pochodu. 

   

  Propagowano również tradycje regionalne i narodowe, podczas licznych akademii z okazji rocznic tj.: wyzwolenie Modlina i Polski , Rewolucji Październikowej, Barbórki - Dnia Górnika , Dnia Nauczyciela, 8 marca - Dnia Kobiet, Dnia Dziecka.

   

   

   

  Zdzisław Szmytkowski dyrektorem szkoły od 1986 roku.

  Od roku 1986 dyrektorem Szkoły Podstawowej w Modlinie Twierdzy został mgr Zdzisław Szmytkowski, a jego zastępcą mgr Zofia Tyburzec i mgr Ryszard Mikołajewski.

   
  Foto. Zofia Tyburzec wręcza kwiaty nowo wybranemu dyrektorowi Zdzisławowi Szmytkowskiemu.   W roku 1989, w związku z dużą liczbą dzieci, szkoła przejęła od Dowództwa Garnizonu budynek przy ulicy Kościuszki 164, w którym miały zajęcia klasy I-II szkoły podstawowej.  Foto. Budynek szkoły przy ulicy Kościuszki 164 ( obecnie Ledóchowskiego 164).  Foto. Wicedyrektor Zofia Tyburzec i nauczycielki uczące w klasach I-III ( Wanda Szczęsna, Alicja Bombka, Anna Pupek, Mirosława Pajek, Małgorzata Kołacz, Urszula Szczerbatko i Marzena Gereluk) w 1996 roku.

   12 marca 1992 roku powstał Zespół Szkół Ogólnokształcących w skład którego wchodziły Szkoła Podstawowa i Liceum Ogólnokształcące z dyrektorem Zdzisławem Szmytkowskim na czele.

    Foto. Maturzyści.

  • Rada Pedagogiczna Szkoły Podstawowej nr 4 w Modlinie Twierdzy w 1994 roku.  Od lewej: Zofia Szmytkowska, Józefa Bożkiewicz, Krystyna Pudło, Jadwiga Kosacz,--Halina Oleńczak, Longina Wolniarska, Małgorzata Kołacz, Janina Osęka, Zofia Tyburzec, Alicja Michalak, Anna Maciejewska, Marzena Gereluk, Danuta Łapińska, Grażyna Bryk, Krystyna Ciesielska, Elżbieta Jakimczuk, Krystyna Spodek, Krystyna Wójcik, Krystyna Węcławiak, Małgorzata Skorupska, Anita Wiączek , Berta Buczkowska , Elżbieta Kutra, Elżbieta Ciszyńska, Aldona Kolanek, Alicja Bombka, ks-, Teresa Zakrzewska, Elżbieta Malz, Teresa Sikorska, Barbara Olszewska,-,-,Bożena Włodarczyk, Ewa Rudomino, Hanna Hartwig, Halina Łucek, Małgorzata Dotka,-,Marzena Surma, Agnieszka Wójcik, Beata Kielar, Wanda Szczęsna, Czesław Stępiński, Jolanta Stępńska, Elżbieta Osiecka, Anna Pupek, Beata Chrzanowska, Mirosława Pajek, Zdzisław Szmytkowski, Artur Kielar, Joanna Wilde, Dariusz Adamowicz, Jolanta Gacek
  Foto. Dyrektor Z. Szmytkowski i wicedyrektor R. Mikołajewski oraz E. Raurowicz - 1998r.

  Reforma oświaty z 1999 roku.

  Zgodnie z reformą strukturalną i programową Systemu Oświaty w Polsce w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących weszło Publiczne Gimnazjum nr 4. Wiązało się to z kolejnym etapem dostosowania bazy dydaktycznej do potrzeb programowych gimnazjum.
   Od 1 września 1999 roku dokonano przekształcenia VIII klasowej Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Obrońców Modlina w sześcioletnią Szkołę Podstawową Nr 4 im. Obrońców Modlina przy ul. Bema 312, o strukturze klas I-VI. Utworzono też Publiczne Gimnazjum Nr 4 w Modlinie Twierdzy przy ul. Bema 312. Dyrektorem został Zdzisław Szmytkowski.
   W roku 2001 następuje podział Zespołu Szkół na: Szkołę Podstawową nr 4 z dyrektorem mgr Ryszardem Mikołajewskim
  (do 05.12.2007r †) i Zespół Szkół nr 4 z dyrektorem mgr Zdzisławem Szmytkowskim. W skład Zespołu weszły Publiczne Gimnazjum nr 4 i Liceum Ogólnokształcące pracujące przy ul. Bema 312. Szkoła Podstawowa realizowała zajęcia w trzech budynkach : Ledóchowskiego 164, Bema 227 i Bema 312.
   

  Foto. Dyrektor Zespołu Szkół nr 4 Zdzisław Szmytkowski i dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 Ryszard Mikołajewski.

   Od 1 września 2002 roku Zespół Szkół nr 4, z powodu likwidacji Liceum Ogólnokształcącego, zostaje przekształcony w Publiczne Gimnazjum nr 4 z dyrektorem mgr Zdzisławem Szmytkowskim.


  Foto. Pierwszy egzamin gimnazjalny w PG nr 4 w 2002 roku.  Rada Pedagogiczna Zespołu Szkół nr 4 z 2001 roku
  Od lewej: Bogdan Raurowicz, Elżbieta Raurowicz, Jadwiga Kosacz, Ewa Zaremba ,Wanda Szczęsna, Małgorzata Kołacz, Elżbieta Ciszyńska, Aldona Kolanek, Ewa Turyna Głowacka, Irena Wiktorowicz, Mariola Włodarczyk, Janina Osęka, Dariusz Adamowicz, Barbara Grabowska, Halina Łucek, Jadwiga Kwiatkowska, Elżbieta Wiloch, Grażyna Bugaj Parzuchowska, Ilona Zdunek Owczarczyk ,Ryszard Mikołajewski, Czesław Stępiński, Mirosława Pajek, Ewa Rudnicka, Krystyna Węcławiak, Krystyna Wójcik,Barbara Olszewska, Marzena Surma, Joanna Mikołajewska, Artur Kielar, Renata Banach, Danuta Łapińska, Zofia Tyburzec, Halina Oleńczak, Edward Napiórkowski, Elżbieta Kutra, Irena Wiktorowicz. Joanna Wilde, Borys Sacharczuk, Teresa Zakrzewska, Beta Chrzanowska, Elżbieta Malz, Marzena Gereluk, Alicja Bombka, Beata Kielar, Ks Waldemar Marciniak , Katarzyna Jandy, Zdzisław Szmytkowski, Bożena Włodarczyk, Ewa Szmytkowska, Bożena Nalewajk, Barbara Siwek, Jolanta Stępińska, Wioletta Rosiak, Agnieszka Wójcik.

   

  • Działalność UKS Reduta. 

   8 listopada 2001 przy Zespole Szkół nr 4 powstał Uczniowski Klub Sportowy – UKS Reduta, którego zadaniem i myślą przewodnią miało być zagospodarowanie czasu wolnego uczniów szkoły w Modlinie Twierdzy. Prezesami UKS byli : Jacek Gereluk , Zdzisław Szmytkowski, i Sławomir Krzeczkowski.
   

   

  Rada Pedagogiczna Publicznego Gimnazjum nr 4, wrzesień 2002 r.  Foto. Od lewej : Agnieszka Wójcik, Elżbieta Wiloch, Joanna Mikołajewska, Zdzisław Szmytkowski, Ewa Szmytkowska, Czesław Stępiński, Marzena Gereluk, Mirosława Pajek, Jolanta Stępińska, Mariola Włodarczyk, Danuta Łapińska, Agnieszka Kwoczak, Agnieszka Szostak, Artur Kielar, Ks Dobrzeniecki, Grzegorz Chrypko, Elżbieta Kutra, Irena Wiktorowicz, Krystyna Pudło, Krystyna Węcławiak.  Foto. Dyrektor Szkoły Podstawowej Ryszard Mikołajewski i wicedyrektor Marzena Surma podczas uroczystości szkolnej przed budynkien Bema 227 w 2005 roku.


  Foto. Wicedyrektor SP klas I-III mgr Ewa Rudnicka.


  • Nadanie sztandaru i imienia PG.

   27 listopada 2003 roku Publicznemu Gimnazjum Nr 4 nadano imię płk. Edwarda Malewicza, pierwszego komendanta Twierdzy Modlin po odzyskaniu niepodległości w 1918r.
     
  Foto. Pułkownik Edward Malewicz.


  Dnia 19.10.2004 roku odbyło się uroczyste wręczenie sztandaru dla Publicznego Gimnazjum nr 4 w Modlinie Twierdzy przez Burmistrza Miasta Jacka Kowalskiego.

   

   
  Foto. Dyrektor Zdzisław Szmytkowski odbiera sztandar dla Publicznego Gimnazjum nr 4. Wicedyrektor Czesław Stępiński wbija symboliczny gwóźdź w drzewiec sztandaru. Młodzież składa ślubowanie.

   


   Foto. 1 września rozpoczęcie 2005/2006 roku szkolnego obyło się przed pięknie odnowioną szkołą.

  Rewitalizacja budynku szkolnego przy ul. Bema 312 była możliwa dzięki działaniom dyrektora Zdzisława Szmytkowskiego, wsparciu władz miasta, funduszom unijnym pozyskanym z NFOŚiGW i osobistemu zaangażowaniu Jacka Kowalskiego i Marka Papugi.   27 kwietnia 2007 roku utworzono Liceum Ogólnokształcące w Nowym Dworze Mazowieckim – Modlinie Twierdzy przy ul. Bema 312. Dyrektorem został Zdzisław Szmytkowski.


  Foto. Maturzyści 2011 i 2012 roku.

   

  28 sierpnia 2007 roku utworzono Zespół Szkół w Nowym Dworze Mazowieckim – Modlinie Twierdzy przy ul. Bema312. W skład zespołu weszły : Publiczne Gimnazjum Nr 4 i Liceum Ogólnokształcące w Nowym Dworze Mazowieckim – Modlinie Twierdzy. Dyrektorem został mgr Zdzisław Szmytkowski.


  29 kwietnia 2008 roku włączono do Zespołu Szkół w Nowym Dworze Mazowieckim – Modlinie Twierdzy przy ul. Bema 312 Szkołę Podstawową Nr 4 im Obrońców Modlina, której wicedyrektorem została mgr Ewa Rudnicka.

   

  Boisko -Orlik 2012.

  10 listopada 2009 roku w Zespole Szkół w Modlinie Twierdzy oddano do użytku pierwsze w powiecie nowodworskim Boisko -Orlik 2012. Na realizację inwestycji, której łączny koszt wyniósł ponad 1,5 mln. zł, środki finansowe zapewniło miasto Nowy Dwór Mazowiecki, Samorząd Województwa Mazowieckiego oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. 


     
   
   
   

   

  Rada Pedagogiczna 2011 rok.


  Od lewej Joanna Mikołajewska, Ilona Zdunek Owczarczyk, Marzena Zakrzewska, Irena Wiktorowicz, Renata Sawicka Turek, Marzena Gereluk, Justyna Paszkiewicz, Grażyna Bugaj Parzuchowska, - -Irena Wiśniewska, Bożena Nalewajk, Anna Mizerska, Barbara Olszewska, Aleksandra Kube, Mirosława Pajek, Wanda Horodecka, Katarzyna Olejniczak, Ewa Rudnicka, Magdalena Łuszczyńska, Aldona Kolanek Anna Dąbrowiecka, Małgorzata Kołacz, Beata Kielar, Elżbieta Ciszyńska, Katarzyna Borkowska, Krystyna Eisler, Agnieszka Biegaj, Elżbieta Kuta, Marta Stępińska, Jolanta Stępińska, Arkadiusz Adamowicz, Elżbieta Wiloch, Emilia Napiórkowska, Mariola Włodarczyk, Krystyna Węcławiak, Małgorzata Lech, Wioletta Rosiak, Anna Kamińska, Sławomir Krzeczkowski, Artur Kielar, Justyna Pręgowska , Joanna Wilde, Barbara Siwek, Dariusz Swatek, Michał Chmielewski, ks. Mateusz Molak, Dariusz Adamowicz, Czesław Stępiński, Zdzisław Szmytkowski, Ewa Szmytkowska, Marta Pietraszek Szerszeń, Kamila Czekajło, Anna Parulska , Katarzyna Jandy.

   

  Wicedyrektorzy od 1986 roku.

  Funkcje wicedyrektorów pełnili: Grażyna Bryk (1993-1996), Zofia Milczarkiewicz (1972-1975), Zofia Tyburzec (1975-2000), Jadwiga Kosacz ( 1987-1992 , 1993-2001), Elżbieta Raurowicz ( 2001-2004), Ryszard Mikołajewski (1987 - 2001), Marzena Surma ( 2005-2007), Wanda Horodecka (2007-2008), Ewa Rudnicka (SP 2001- nadal ), Czesław Stępiński (PG 2000- nadal), Marzena Gereluk (SP 2008- nadal), Mariola Włodarczyk (2008- nadal), Grażyna Woźniak ( 2012-2012), Irena Wiśniewska (PP 2012- nadal).

   

  • Plac zabaw przy SP Bema 227.

   15 września 2011 roku przy budynku Bema 227 oddano do dyspozycji najmłodszych uczniów nowoczesny przyszkolny plac zabaw. Fundusze na inwestycję szkoła otrzymała z programu rządowego „Radosna Szkoła” i budżetu miasta Nowy Dwór Mazowiecki.


     
    
  Foto. Budynek Szkoły Podstawowej przy ul. Bema 227 i plac zabaw.
       
  1 stycznia 2012 roku w skład Zespołu Szkół włączone zostało Publiczne Przedszkole nr 4 w Modlinie Twierdzy. Od 1 września 2015 roku dzieci będą uczestniczyć w zajęciach trzech grup żłobkowych.

   

  Foto. Budynek Przedszkola przy ul. 29 Listopada.

  • Otwarcie Hali Sportowej.

   1 czerwca 2012 roku oddano do użytku halę widowiskowo- sportową przy Zespole Szkół w Modlinie Twierdzy. Uroczystego otwarcia Hali Sportowej dokonali Poseł na Sejm RP Jadwiga Zakrzewska, Burmistrz Miasta Jacek Kowalski, Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Bisialski i dyrektor szkoły Zdzisław Szmytkowski. W czasie uroczystości nastąpiło podpisanie przez Piotra Okienczyca - prezesa spółki Mazowiecki Port Lotniczy „Warszawa Modlin”, aktu patronackiego nad Liceum Ogólnokształcącym w Modlinie Twierdzy
   
      
   

   

  • Kompleks szkolny w 2015 roku.

   W 2015 roku w skład kompleksu Zespołu Szkół w Modlinie Twierdzy wchodzą : budynek główny szkoły przy ul. Bema 312, hala sportowa, boisko Orlik , budynek SP Bema 227 i przedszkole.

     

     

  Opracowała mgr Mirosława Pajek

  Źródła: Kroniki szkolne: Szkoły Podstawowej, Publicznego Gimnazjum w Modlinie Twierdzy, zdjęcia absolwentów i pracowników
  Ryszard Gołąb, Ilustrowana monografia Nowego Dworu Mazowieckiego z historią Twierdzy Modlin, Warszawa 2001