• Centrala Szkolna
 • Dzwonki
 • Strona główna
 • Kontakt
 • Mapa strony
 • Moje konto
 • Poczta
 • Zespół szkół
 • SP: klasy 0-3
 • Aktualności SP: klasy 0-3
 • Zajęcia pozalekcyjne
 • Kronika wydarzeń SP: klasy 0-3
 • Świetlica
 • Mały samorząd
 • Zapisy do klasy pierwszej
 • Zapisy do klasy "0"
 • Strefa ucznia
 • Wykaz podręczników
 • Zebrania z rodzicami
 • SP: klasy 4-8
 • Gimnazjum
 • ŻŁOBEK
 • Przedszkole
 • Harmonogram Zebrań z Rodzicami i posiedzeń rad klasyfikacyjnych w drugim semestrze
  roku szkolnego 2017/2018 w Zespole Szkolno- Przedszkolnym nr 4
  w Nowym Dworze Mazowieckim


  Zebrania z rodzicami: analiza ocen i frekwencji
  05. 03.2018 r. klasy „0” SP Godz. 17.00- 18.30 Budynek 227
  (poniedziałek)
  06. 03.2018 r. klasy I- III SP Godz. 17.00- 18.30 Budynek 227
  (wtorek)
  07. 03.2018 r. klasy IV- VII SP Godz. 17.00- 18.30 Budynek 312
  (środa) i PG
  Zebrania z rodzicami: proponowane oceny roczne
  23. 04.2018 r. klasy „0” SP Godz. 17.00- 18.30 Budynek 227
  (poniedziałek)
  (DIAGNOZA SZKOLNA)
  15. 05.2018 r. klasy I- III SP Godz. 17.00- 18.30 Budynek 227
  (wtorek)
  16. 05.2018 r. klasy IV- VII SP Godz. 17.00- 18.30 Budynek 312
  (środa) i PG

   

  Dzień otwarty dla rodziców i uczniów 04.06.2018 r. godz. 17.00- 18.30 Budynek 312
  (KLASY IV- VII SP i PG)
  Wpisywanie ocen stałych do dzienników 12.06.2018 r. do godz. 14.00

  Rady klasyfikacyjne:
  04.06.2018 r. Przedszkole i „0” SP
  11.06.2018 r. Klasy I-III SP godziny ustalają wicedyrektorzy
  12.06.2018 r. Klasy IV-VII SP i PG


  Zebrania z rodzicami PP ustala p. Irena Wiśniewska- wicedyrektor.
  Rada Podsumowująca rok szkolny 2017/2018- 25.06.2018 r. godz. 12.00

  DYREKTOR