• Centrala Szkolna
 • Dzwonki
 • Strona główna
 • Kontakt
 • Mapa strony
 • Moje konto
 • Poczta
 • Zespół szkół
 • SP: klasy 0-3
 • SP: klasy 4-6
 • Gimnazjum
 • ŻŁOBEK
 • Przedszkole
 • Aktualności przedszkola »
 • Aktualności miesiąca
 • SUKCESY PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA "BAJECZNA KRAINA"
 • Ramowy rozkład dnia
 • Kronika wydarzeń przedszkola
 • Rekrutacja do przedszkola »
 • Zajęcia w przedszkolu
 • Wieści z życia grup »
 • Dyżur wakacyjny
 • REGULAMIN PRZEDSZKOLA
 • Kontakt
 • Sponsorzy i Przyjaciele Zespołu Szkół w Nowym Dworze Mazowieckim - Modlin Twierdza
 • SALE PRZEDSZKOLNE, PLAC ZABAW, MINI ZAGRODA
 •  

  RAMOWY ROZKŁAD DNIA W PRZEDSZKOLU


  DZIECI PRZYCHODZĄ DO PRZEDSZKOLA DO GODZINY 8.00


  6.30 - 7.00 - swobodne zabawy podejmowane przez dzieci


  7.00 - 8.20 - zajęcia wspomagające realizowane przez nauczycielkę, praca indywidualna, zabawy ruchowe, poranne ćwiczenia gimnastyczne, zabawy dowolne;
  Dzieci :
  - posługują się zwrotami grzecznościowymi , są aktywne podczas organizacji swojej działalności poprzez zgłaszanie propozycji działań ,
  - aktywnie rozwijają swoje zainteresowania korzystając ze swobodnego dostępu do kącików zabaw ,
  - doskonalą już nabyte sprawności i umiejętności ,
  - usamodzielniają się i nawiązują kontakty społeczne z innymi dziećmi i nauczycielami .


  8.20 – 8.30 - przygotowanie do śniadania


  8.30 - 9.10 - śniadanie, mycie zębów po śniadaniu
  Dzieci;
  - aktywnie dbają o higienę własną i otoczenia ,
  - nabywają i utrwalają nawyki higieniczne ,
  - doskonalą umiejętności samodzielnego spożywania posiłków .


  9.10 - 10.00- zajęcia wychowawczo- dydaktyczne organizowane i prowadzone przez nauczycielki , zabawy dowolne podejmowane przez dzieci
  Dzieci;
  - wykazują naturalną chęć poznawania otaczającego świata wszystkimi zmysłami, odkrywają i kreują rzeczywistość podczas działalności intelektualnej , plastycznej , muzycznej , ruchowej , werbalnej,
  - przy pomocy nauczyciela i korzystając z różnych źródeł wykorzystują wiedzę już nabytą lub zdobywają nową wiedzę podczas aktywnej działalności ,
  - poznają swoje możliwości , znajdują różne sposoby rozwiązywania zadań w celu znalezienia odpowiedzi na nurtujące pytania,
  - uczą się szanować odmienne zdanie i działania osób w społeczności jaką jest grupa ,
  - zabawy dowolne podejmowane przez dzieci.

  10.00 – 10.20 - druga część śniadania
  Dzieci :
  - są świadome potrzeby spożywania owoców , surowych warzyw

  10.20 - 11.40 - pobyt na powietrzu, spacery, wycieczki
  Dzieci :
  - dokonują swobodnego wyboru aktywności
  - utrwalają materiał programowy podczas zabaw organizowanych przez nauczyciela oraz w trakcie zabaw dowolnych,
  - są świadome korzyści płynących z pobytu na świeżym powietrzu,
  - uczestniczą w zabawach i grach terenowych ( w zależności od pogody ), poznają najbliższe otoczenie przedszkola podczas spacerów , wycieczek,
  - znają zasady bezpiecznego korzystania ze sprzętu w ogrodzie przedszkolnym,
  - doskonalą umiejętność samodzielnego ubierania i rozbierania się
  - integrują się z kolegami z grupy oraz z dziećmi z innych grup

  11.40 - 12.00 - przygotowanie do zupy , zupa
  Dzieci :
  - pomagają w zagospodarowaniu sali oraz czynnościach porządkowych ,
  - doskonalą umiejętności samodzielnego spożywania posiłków , korzystania ze sztućców.

   

  12.00 - 12.25 - spożycie zupy


  12.25 - 14.00 - leżakowanie (w grupie TYGRYSKI)
  Dzieci:
  - czynności samoobsługowe (ubieranie, rozbieranie się itp.)
  - dzieci 3,4 -letnie odpoczywają na leżakach przy dźwiękach muzyki relaksacyjnej lub bajce czytanej przez nauczyciela

   

  12.25 - 13.00 - zajęcia relaksacyjne (grupy ŻABKI, MOTYLKI, DELFINKI, PSZCZÓŁKI)

  Dzieci starsze ( 5,6-latki )
  - biorą udział w zabawach relaksacyjnych mających na celu odpoczynek , wyciszenie,

   

  13.00 - 14.00 - zabawy , zajęcia indywidualne i zespołowe organizowane na powietrzu lub w sali ( grupy ŻABKI, MOTYLKI, DELFINKI, PSZCZÓŁKI)

  Dzieci:
  - utrwalają zdobyte wiadomości , umiejętności
  - doskonalą swoje zdolności , uzdolnienia
  - uczestniczą w zajęciach wyrównawczych oraz zajęciach dodatkowych .

   

  14.00 - 14.10 - przygotowanie do spożycia do II dania

   

  14.10 - 14.30 - II danie
  Dzieci :
  - doskonalą zasady kulturalnego zachowania się podczas posiłku
  - czynności samoobsługowe po obiedzie (mycie zębów)

   

  14.30 - 16.30 – zajęcia indywidualne i zespołowe , zabawy dowolne, rozchodzenie się dzieci
  Dzieci :
  - podejmują się realizacji samodzielnie skonstruowanych zabaw , gier ( indywidualnie , w zespołach ),
  -uczą się współodpowiedzialności i rozumienia potrzeb innych,
  - uczestniczą w rozmowach z nauczycielem, kolegami, rodzicami,
  - stosują zwroty grzecznościowe przy pożegnaniu


  REALIZACJA PODSTAWY PROGRAMOWEJ
  ODBYWA SIĘ W GODZ: 7.00 – 12.00