• Centrala Szkolna
 • Dzwonki
 • Strona główna
 • Kontakt
 • Mapa strony
 • Moje konto
 • Poczta
 • Zespół szkół
 • SP: klasy 0-3
 • SP: klasy 4-8
 • Gimnazjum
 • ŻŁOBEK
 • Przedszkole
 • Aktualności przedszkola »
 • SUKCESY PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA "BAJECZNA KRAINA"
 • Ramowy rozkład dnia
 • Kronika wydarzeń przedszkola
 • Rekrutacja do przedszkola »
 • Zajęcia w przedszkolu
 • Wieści z życia grup »
 • Dyżur wakacyjny
 • REGULAMIN PRZEDSZKOLA
 • Kontakt
 • Sponsorzy i Przyjaciele Zespołu Szkół w Nowym Dworze Mazowieckim - Modlin Twierdza
 • SALE PRZEDSZKOLNE, PLAC ZABAW, MINI ZAGRODA
 • Zebrania z rodzicami.
 • ZASADY ORGANIZACJI DYŻURÓW WAKACYJNYCH
  w Publicznym Przedszkolu nr 4 w Nowym Dworze Mazowieckim w  roku szkolnym 2018/2019 r.

   

  ZASADY ORGANIZACJI DYŻURÓW WAKACYJNYCH
  w nowodworskich przedszkolach w 2019r.


  1.Na dyżur wakacyjny w nowodworskich przedszkolach przyjmowane są dzieci aktualnie uczęszczające do publicznych przedszkoli w Nowym Dworze Mazowieckim.
  2.Termin składania „Kart zgłoszenia dziecka na dyżur wakacyjny” w dyżurujących przedszkolach trwa od 15 maja do 30 maja 2019r.
  3. Karty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
  4. „Kartę zgłoszenia dziecka…” do dyżurującego przedszkola rodzice pobierają w macierzystej placówce -„ Karta..” powinna być ostemplowana.
  5. Wypełnioną kartę zgłoszenia dziecka do przedszkola rodzice składają w wybranej  placówce dyżurującej w nieprzekraczalnym terminie do 30.V.2019r.
  6. Liczba miejsc dla dzieci zgłaszanych na dyżur w poszczególnych przedszkolach jest ograniczona.
  7. W przypadku liczby zgłoszeń przewyższającej liczbę miejsc w danej placówce, w pierwszej kolejności przyjmowane będą dzieci z macierzystego przedszkola. Pozostałe dzieci będą kierowane do innego dyżurującego przedszkola.
  8. Wraz ze składaną „kartą” w dyżurującym przedszkolu rodzice wnoszą opłatę za usługi świadczone ponad podstawę programową.
  9. Opłatę za wyżywienie rodzice uiszczają w pierwszych dwóch dniach pobytu dziecka w przedszkolu.
  10. Formularz zgłoszenia dziecka do przedszkola dyżurującego stanowi załącznik do mniejszych zasad.


  Informacja o terminach dyżurów w nowodworskich przedszkolach:


  1.Publiczne Przedszkole Nr 1 ul. Mazowiecka 12 - 01 – 31 sierpnia2019r.
  2. Publiczne Przedszkole Nr 2 w Zespole Szkół nr 3 ul. Kopernika 89 - 03 – 31 lipca 2019r.
  3. Publiczne Przedszkole Nr 3 ul. Bohaterów Modlina 26 - 03 – 31 lipca 2019r.
  4. Publiczne Przedszkole Nr 4 w Zespole Szkół w Nowym Dworze Mazowieckim - Modlin Twierdza ul. 29 listopada 109 - 01 -31 sierpnia 2019r.
  5. Publiczne Przedszkole Nr 5 w Zespole Szkół Nr 1 ul. Młodzieżowa 1 - 03-31 lipca 2019r.