• Centrala Szkolna
 • Dzwonki
 • Strona główna
 • Kontakt
 • Mapa strony
 • Moje konto
 • Poczta
 • Zespół szkół
 • Przedszkole
 • SP: klasy 0-3
 • SP: klasy 4-6
 • Gimnazjum
 • Liceum
 • Aktualności liceum
 • Zajęcia pozalekcyjne
 • Kronika wydarzeń liceum
 • Matura »
 • Strefa ucznia »
 • Rekrutacja »
 • List dyrektora
 • Oferta liceum
 • Zasady rekrutacji
 • Ważne daty
 • Nabór elektroniczny
 • Zebrania z rodzicami
 • Wykaz podręczników
 • List dyrektora

  Drodzy Uczniowie, Szanowni Rodzice.

  Nasze Liceum działa od 1992 roku. Jesteśmy doświadczoną i znaną placówką na terenie naszego powiatu. Absolwenci szkoły nie mają problemu z dostaniem się do renomowanych wyższych uczelni. Odnoszą sukcesy naukowe i zawodowe. Biorą czynny udział w życiu publicznym.

  Możemy poszczycić się wykwalifikowaną kadrą pedagogiczną, która jest systematycznie doceniana i nagradzana.

  Za wybitne osiągnięcia edukacyjne w roku szkolny 2007/2008 i 2008/2009 dwie nasze uczennice otrzymały Stypendium Prezesa Rady Ministrów. Wielu naszych uczniów jest wyróżnianych i nagradzanych przez Władze naszego miasta Stypendiami Burmistrza za szczególne osiągnięcia, sportowe, naukowe i artystyczne.

  Nasze Liceum jest regularnym uczestników Sejmików Dzieci i Młodzieży i często gościmy w Polskim Parlamencie.

  Uczniowie biorą udział w wielu konkursach, olimpiadach i akcjach charytatywnych. Angażujemy się w życie naszego miasta gminy i powiatu. Wychowujemy młodzież ambitną, zaangażowaną, kreatywną, i świadomą swoich postaw obywatelskich.

  Absolwenci gimnazjum, którzy przekraczają progi naszej szkoły, objęci są szczególną opieką. Przysługuje im dwutygodniowy okres adaptacyjny. Uczniowie poznają szkołę i nauczycieli oraz zasady obowiązujące w liceum. W tym czasie nie otrzymują ocen niedostatecznych.

  Jesteśmy otwarci na integrację społeczną osób niepełnosprawnych. Mamy doświadczenie i możliwości w prowadzeniu klas integracyjnych i edukacji osób z różnymi dysfunkcjami. Dajemy szansę wszystkim dzieciom i młodzieży która chce poszerzać swoją wiedzę i zainteresowania.

  Dla nas najważniejsze jest dobro dziecka.

  DYREKTOR - mgr Zdzisław Szmytkowski